Jumal Jehoova lõi tähed ning Maa ja kõik, mis Maa peal on.

 

„Alguses lõi Jumal taevad ja Maa“

1. Moosese 1:1

Kuid kes tegelikult maailma valitseb tänapäeval?

Kas

  • Jumal?

  • inimesed?

  • keegi muu?

„kogu maailm on Tigeda võimuses“

1. Johannese 5:19

 

„Laimaja on patustanud algusest peale. Jumala poeg tuligi selleks, et teha lõpp Laimaja tegudele

1. Johannese 3:8

Jeesus andis oma elu lunaks inimkonna eest. Lunastuse kaudu teeb Jumal meile võimalikuks igavese elu.

Matteuse 20:28

„Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu

Johannese 3:16

 

Jumala kuningriik muudab Maa paradiisiks.
Inimesed on siis tõeliselt õnnelikud.

Luuka 23:43, Ilmutus 2:7

 

„Ma nägin uut taevast ja uut maad

[…]

Jumal ise on koos nendega.

Ta pühib ära kõik pisarad nende silmist
ja enam ei ole surma
ega leinamist,
hädakisa ega valu.
Kõik endine on möödunud.

[…]

Ma teen kõik uueks!““

Ilmutus 21:1-5

„Antiookia oli esimene koht, kus jüngreid hakati Jumala juhtimisel nimetama kristlasteks

Apostlite teod 11:26

 

„Natuke veel ja sa veenad mind kristlaseks saama“

Apostlite teod 26:28

„ta on kristlane, siis ta ärgu tundku häbi, vaid ülistagu Jumalat, elades nagu kristlane

1. Peetruse 4:16

 

„seda head nime, mis on nimetatud teie üle“

Jaakobuse 2:7

 

Kristlased on Jumala rahvas.

 

„Oli aeg, kui te ei olnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas

1. Peetruse 2:10

 

Ilma teiste vahendajateta.

Ilma organisatsioonide ja tänapäevaste kirikuteta.

 

„tahan, et te teaksite, et iga täiskasvanu inimese pea on Salvitu

1. Korintlastele 11:3

 

„On […] üks vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Salvitud Jeesus“

1. Timoteosele 2:5

„Kahetsege oma patte ja igaüks teist lasku end Jeesus Salvitu nimesse kasta sisse, et teie patud andeks antaks, ja siis te saate kingiks püha vaimu“

Apostlite teod 2:38

„Sissekastmine, mis on selle vasteks, päästab nüüd teidki Jeesus Salvitu ülestõusmise kaudu. Sissekastmine pole mitte kehalt mustuse mahapesemine, vaid puhta südametunnistuse taotlemine Jumala ees“

1. Peetruse 3:21

Miks sa viivitad?

Lase end kasta sisse ja pese ära oma patud, hüüdes tema nime [Jeesus Salvitu]

Apostlite teod 22:16